Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

“Laat je zeker niet afschrikken!”

Isabelle - Boekhoudster
Isabelle is een boekhouder uit Buizingen. Zij herinnert ons er in een video aan dat beginnende werkgevers bij de RSZ terecht kunnen voor begeleiding. De transcriptie van Isabelles filmpje vind je onderaan de pagina.

"Bij de aanwerving van om het even welk personeelslid – of dat nu een eerste werknemer is of volgende werknemers – is die loonkost natuurlijk, tja… Die moet op voorhand goed berekend zijn, zodat je weet waar je voor staat. Ik ga meestal wel naar de website van de RSZ zelf om het na te rekenen."

"Als je die oefening gedaan hebt, zijn er daarna ook geen verrassingen, want daarvoor zijn die tools op de websites van de RSZ en de sociale secretariaten echt wel dé basis om je loonkost te berekenen. Wat ik aan mensen die personeel willen aanwerven, zou meegeven, is dat ze zich niet mogen laten afschrikken door de mogelijke administratieve berg die op hen afkomt, want die berg is eigenlijk niet zo hoog. En bovendien is dat eigenlijk heel goed begeleid door de mensen van de RSZ zelf."