Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Hybride werken, een hype of het nieuwe normaal?

Kijk of en hoe het kan werken voor jouw bedrijf
Is het hybride werken interessant voor startende werkgevers? Wat is het en waarmee hou je best rekening?

Sinds de coronapandemie, met verplicht telewerk voor velen, spreken we meer en meer over hybride werken. Is het een modeverschijnsel en een hippe term? Of kan het nuttig zijn voor jou als startende werkgever? Lees waar het om gaat, en wat de voordelen en uitdagingen zijn.

De coronapandemie heeft een ongelofelijke boost gegeven aan telewerken. Nu het stof wat is gaan liggen, en we weer fysiek naar het werk mogen, maakt iedereen de balans op. Er kon veel meer van thuis uit dan we vooraf hadden gedacht, maar we verlangden soms toch ook terug naar de werkplek, om de collega’s te zien of omdat het ook soms makkelijker werken is.

Wat is hybride werken eigenlijk?

Bij hybride werken doe je je job niet van op één enkele plek, maar op verschillende locaties. Dat kan thuis, op kantoor of zelfs op een andere plaats zijn, bijvoorbeeld een co-workingruimte of eender welke andere plek onderweg vanwaar het werk kan gebeuren.

Wat mogelijk is hangt uiteraard samen met de job. Voor sommige jobs is het noodzakelijk om op kantoor, in de winkel, het atelier... aanwezig te zijn. Andere jobs laten dan weer wat makkelijker afstandswerk toe. Afhankelijk van de aard van de taken is dan een bepaalde mate van informatisering nodig, namelijk mogelijkheden om op afstand met elkaar te vergaderen, vlot informatie uit te wisselen, centrale bestanden te raadplegen…

Naast de nadruk op de flexibiliteit van werklocaties, kan hybride werken ook duiden op flexibiliteit van tijdsvensters. Hierbij geef je werknemers naast het al dan niet beperkt kiezen van een werkplek, ook vrijheid over het moment waarop of het tijdsvenster waarbinnen gewerkt wordt.

Is het een goed idee om medewerkers hybride te laten werken?

Als de taken binnen je onderneming het toelaten, overweeg dan zeker een vorm van hybride werken. Zeker jongere en nieuwe medewerkers hechten belang aan de mogelijkheid om hybride te werken. Bekijk ook in de YouTube video over hybride werken wat professor Elke Vanhoof daarvan vindt.

Denk na over wat wel en niet kan en maak afspraken

Ook hybride werken moet je een beetje organiseren. Uiteraard staan daarbij de uitdagingen van je onderneming en het werk dat moet gebeuren voorop. Vertrek van wat je met je zaak wilt bereiken, en ga na hoe je dat kan doen door je medewerkers (gedeeltelijk) hybride te laten werken. Hiervoor moet je rekening houden met een aantal dingen.

Technische aspecten van de werkorganisatie

Laat je een medewerker van thuis of elders werken, dan moet hij of zij daar de nodige uitrusting voor hebben. Dat kan een laptop met wifi zijn, communicatietools zoals bijvoorbeeld Skype, Teams of een andere online samenwerkingstool, eventueel een smartphone of eender ander welk hulpmiddel om het werk met eenzelfde efficiëntie uit te voeren als op kantoor. Wat technisch precies noodzakelijk is hangt uiteraard af van jouw specifieke onderneming. Hou er vooral rekening mee dat de werkefficiëntie kan dalen en de medewerkersfrustratie kan stijgen als hybride werken technisch niet goed opgezet wordt.

Leg minimale en/of maximale thuiswerk- en/of kantoordagen op

Geef je medewerkers een kader. Of je nu volledig telewerken toelaat of toch bepaalde kantoormomenten oplegt maakt op zich niet zoveel uit. Maar zorg dat het aansluit bij zowel de noden van je onderneming als de voorkeuren van je medewerkers. Belangrijk is dat voor iedereen duidelijk is wat er verwacht wordt, ook over de dagdelen waarop een medewerker beschikbaar en bereikbaar is wanneer er elders gewerkt wordt dan op kantoor. Om voldoende voeling te houden met elkaar en voor de bedrijfssfeer las je best ook de nodige kantoormomenten in, voor overleg over taken en projecten, maar ook om niet te vervreemden van elkaar.

Evalueer en durf bij te sturen waar nodig

Ook al zal het hybride werken niet meer weggaan, de trend is nog relatief nieuw. Omdat het voor elke organisatie wat zoeken is om de juiste balans te vinden, sta je best regelmatig stil bij het nut ervan voor jouw onderneming. Ga voor jezelf na wat hybride werken bijdraagt aan je doelstellingen als ondernemer, en wat je mist. Ga in gesprek met je medewerkers om na te gaan hoe zij het ervaren en wat ze anders zouden willen zien. Want ook het hybride werken zal blijven evolueren doorheen de tijd. Hou dus te allen tijde een vinger aan de pols!

Publicatiedatum:
02 / 05 / 2022