Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Diversiteit op de werkplek, iedereen wordt er beter van!

Ontdek de voordelen
Onze wereld is nog nooit zo divers geweest en toch is die diversiteit niet altijd zichtbaar op de werkvloer. Maar wat bedoelen we eigenlijk als we spreken over een diverse werkplek? Kort samengevat zouden we kunnen zeggen dat het dan gaat om een werkplek waar verschillende groepen uit onze samenleving vertegenwoordigd zijn.

Onze wereld is nog nooit zo divers geweest en toch is die diversiteit niet altijd zichtbaar op de werkvloer. Maar wat bedoelen we eigenlijk als we spreken over een diverse werkplek? Kort samengevat zouden we kunnen zeggen dat het dan gaat om een werkplek waar verschillende groepen uit onze samenleving vertegenwoordigd zijn.

Maar niet alle groepen hebben het even makkelijk om hun weg te vinden op de arbeidsmarkt. Mensen met een handicap of een chronische ziekte, bepaalde etnische groepen, leden van de LGBTQ+-gemeenschap … komen nog steeds met discriminatie in aanraking tijdens het solliciteren. Ook oudere werknemers raken niet altijd aan de bak. En vrouwen krijgen vaak minder kansen om door te groeien.

Waarom werk maken van diversiteit?

Diversiteit heeft heel wat voordelen. Dit zijn er enkele:

  • meer creativiteit en een groter innovatief vermogen door de aanwezigheid van mensen met verschillende achtergronden;
  • een betere klantenservice door de voeling met diverse levensstijlen;
  • een bredere waaier aan competenties.

Onderzoeken tonen ook aan dat diversiteit een positieve impact heeft op de prestaties van een team.

Bovendien maakt het je aantrekkelijk als werkgever voor kandidaten die diversiteit belangrijk vinden.

Diversiteit en inclusie: wat is eigenlijk het verschil?

Volgens Van Dale is diversiteit:

  • een grote verscheidenheid aan nationaliteiten;
  • een verscheidenheid aan culturen binnen een groep, gemeenschap of samenleving;
  • een met diversiteit samenhangende verscheidenheid in het denken over de werkelijkheid, de samenleving.

Met diversiteit bedoelen we dus een mix van mensen met hun eigen kenmerken. Het gaat dan over leeftijd, geslacht, lichamelijke of mentale beperking, achtergrond … Kortom alle soorten verschillen tussen mensen, zowel zichtbare als onzichtbare.

En inclusie dan? Dat is hoe je als werkgever met deze mix van mensen omgaat. Als je ja kan antwoorden op volgende vragen dat ben je al een heel eind:

  • Voelt elke werknemer zich welkom?
  • Kan elke werknemer zichzelf zijn?
  • Krijgt elke werknemer dezelfde kansen?

Wat kan je als werkgever doen?

Met deze tips kan je als werkgever aan de slag.

Creëer bewustwording

Betrek je werknemers in het proces. Bespreek openlijk waarom diversiteit waardevol is voor het bedrijf en hoe het kan bijdragen aan innovatie en groei.

Inclusief beleid ontwikkelen

Ontwikkel een inclusief beleid dat gericht is op het aantrekken, behouden en stimuleren van diverse talenten binnen het bedrijf. Zorg ervoor dat het beleid niet alleen gericht is op het aanwerven van diverse werknemers, maar ook op het creëren van een inclusieve werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt.

Diversiteitsinitiatieven implementeren

Implementeer specifieke initiatieven om diversiteit te bevorderen, zoals het actief werven van kandidaten met verschillende achtergronden, het aanbieden van specifieke trainingen en mentorprogramma's.

Leiderschapsbetrokkenheid vergroten

Betrek leidinggevenden en zorg ervoor dat zij het goede voorbeeld geven door diversiteit en inclusie te omarmen in hun eigen gedrag en besluitvorming.

Creëer een cultuur van respect en openheid

Zorg voor een bedrijfscultuur waarin respect, openheid en waardering worden aangemoedigd. Stimuleer medewerkers om zich uit te spreken over eventuele zorgen of problemen.

Extra informatie nodig?

Je ontdekt portretten van inspirerende werkgevers op de Unizo-website.

Verder kan je zelf een diversiteitstest doen via eDiv, een gratis online tool ontwikkeld door Unia om Belgische bedrijven, ondernemingen en overheden te ondersteunen bij de uitwerking en opvolging van een inclusief diversiteitsbeleid. Je vindt op eDiv ook andere handige instrumenten om te werken aan meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Deze instrumenten helpen je bij het opstarten van een diversiteitsbeleid, het integreren van een werknemer met een handicap of chronische ziekte, inclusief te werven en te selecteren en nog veel meer!

En er is ook de pagina over Gendergelijkheid in uw bedrijf op de website van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

 

Publicatiedatum:
11 / 06 / 2024