Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Toegankelijk­heidsverklaring

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid streeft ernaar om de informatie op deze website toegankelijk te maken, in overeenstemming met de wet van 19 juli 2008 over de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsdiensten. Raadpleeg de volledige tekst van de wet van 19 juli 2008 op de website van het Belgisch Staatsblad.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de website Ik wil aanwerven.

Nalevingsstatus

Op basis van een vereenvoudigde audit kunnen we besluiten dat de website gedeeltelijk voldoet aan de Europese norm EN 301 549 over de toegankelijkheid van informaticatoepassingen. Raadpleeg de pdf met de volledige tekst van de norm EN 301 549 (in het Engels) op de website van ETSI.

Raadpleeg het vereenvoudigde auditrapport voor meer informatie.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben de toegankelijkheidsverklaring opgesteld op basis van:

  • De resultaten van de Bosa Accessibility Tool
  • Een kritische analyse op basis van de WCAG-principes
  • Manuele testen
  • Het auditrapport

De audit gebeurde op 04/05/2023.

Raadpleeg het auditrapport over de toegankelijkheid van deze website.

We hebben deze verklaring opgesteld op 05/05/2023.

De laatste herziening van deze verklaring gebeurde op 04/05/2023.

Contactgegevens

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website? Neem dan contact op via ikwilaanwerven@rsz.fgov.be of gebruik het contactformulier op de website van ikwilaanwerven.be.

Krijgt u geen antwoord, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst via ons contact@federaalombudsman.be.